חנייה בפרויקט תמ"א 38 והתחדשות עירונית

מקומות חנייה במסגרת פרויקט תמ"א 38 והתחדשות עירונית

היזם החתים אתכם על חוזה ומחכים בקוצר רוח לדירות החדשות – תוודאו שבמסגרת התוכניות היזם לקח בחשבון גם את החניות הקיימות לפני שהוא מגיש את הבקשה להיתר.

סיבה ראשונה – החניות הן שלכם בטאבו, וביטולן מהווה פגיעה בקניין המקרקעין שלכם.

סיבה שנייהבמסגרת בחינת בקשה להיתר מכוח תמ"א 38 יש לתת לתכלית של חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה משקל משמעותי אל מול שיקולים תכנוניים אחרים – לרבות לעניין של הסדרי מקומות החנייה, תוך הפעלת שיקול דעת לגבי האפשרות לאשר במקרים מתאימים פתרונות חניה החורגים מהתקן הקבוע בתקנות החניה.

ואולם, כקבוע במפורש בהוראות התמ"א 22, שמור לוועדה המקומית, וממילא גם לוועדת הערר, שיקול הדעת גם שלא לאשר בקשה להיתר לפי התמ"א משיקולים תכנוניים שונים, לרבות השיקול של העדר פתרון חניה הולם בנסיבות העניין.


במסגרת בקשה להיתר שעניינה חיזוק מבנה קיים – אין הכרח להראות על פתרונות חניה עבור כלל הדירות הקיימות בבניין, ודי בהצגת מענה עבור הדירות החדשות. אולם אין מקום להציג מצג לפיו ניתן מענה לכלל מקומות חניה עבור הדירות החדשות, אם במקביל מבוטלים מקומות חניה קיימים.


לדוגמא – הצגת פתרון חניה של 30 מקומות חניה בלבד (כולם במתקן חניה רובוטי) עבור 78 דירות שיהיו בבניין, תוך ביטול מקומות חניה קיימים בתחום המגרש, אינו ראוי.

פס"ד לדוגמא בעניין הזה : ערר (תל אביב-יפו) 13086-08-21 ניצנים בניין והשקעות בע"מ נועדה מקומית לתכנון ובניה חולון

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן