דירה חדשה מקבלן – נספח השינויים

נספח שינויים בדירה קבלן
נספח שינויים בחוזה דירה חדשה מקבלן
 
דירה חדשה – נספח שינויים
קניתם דירה חדשה מקבלן –
מזל טוב
 
.
אחד הנושאים שעולים בחוזה ואחר כך במהלך הבנייה הוא השינויים שאתם רוצים לבצע במפרט שהקבלן נותן – אולי להזיז קיר, לשנות מיקום מטבח או מקלחת יותר גדולה – השמיים הם הגבול.
 
הנושא השני שמאוד חשוב לנו יהיה כמובן מועד מסירת הדירה – בחוזה יהיה כתוב תאריך, שחריגה ממנו ואיחור במסירת הדירה תחייב את הקבלן, בתנאי החוק, לשלם פיצוי לרוכשים.
 
תמיד יהיה בחוזה סעיף המתייחס לבקשות לשינויים, שיתייחס לאיחור במסירת הדירה כתוצאה מכך. הרבה פעמים ינסה הקבלן להכניס סעיף ששינויים בדירה יאפשרו לו לאחר במסירת הדירה.
 
ומה עושים אם השינויים שביקשתם אינם שלמים, ויש צורך בתיקונים?
 
האם מותר לכם לסרב לקבל את הדירה לידיכם טרם השלמת התיקונים, ואם כן – כמה זמן מותר לסרב לקבל את הדירה?
 
במקרה כזה דן בית המשפט והשאלה שעמדה במרכז הדיון היא האם בדין סירבו התובעים – רוכשי הדירה, לקבל את החזקה בדירותיהם והאם הם זכאים לפיצוי במקרה שסירובם היה מוצדק.
 
בית המשפט פסק כלהלן:
הפרשנות הסבירה של האמור בנספח השינויים ביחס לסעיף 4.8 להסכם הינה, כי ככל שיידרשו עבודות השלמה, כאשר הכוונה הינה על פי פרשנות תכליתית של ההסכם גם לתיקוני ליקויים בתוך הדירה, ובלבד שיהיה מדובר בעבודות הדרושות פתיחת קירות ו/או הרמת מרצפות, הקונה יהיה רשאי לסרב לקבל את הדירה. תכליתו של תיקון סעיף 4.8 בנספח השינויים, הינה לחרוג מהכלל הקבוע בסעיף 4.8 להסכם ושלפיו "הקונה חייב לקבל את הנכס לרשותו גם אם ימצאו בו אי התאמות או יוותרו עבודות השלמה לביצוע".
 
נשאלת השאלה, האם רשאים היו התובעים להתעקש ולסרב לקבל את החזקה בדירה במשך למעלה מ-6 חודשים לאור הוראות נספח השינויים בגין ליקוי זניח ומינורי, וזאת רק לאור הוראות תיקון סעיף 4.8 כפי שהוא בא לידי ביטוי בנספח השינויים.
 
במקרה דנן, עמדו התובעים כל העת על תיקון הליקוי שדרש החלפת מרצפות, תוך הדגשת הסעיף המתוקן בהסכם המאפשר להם להימנע מקבלת החזקה בנסיבות אלו. למרות שאכן מדובר בתיקון זניח למדי שערכו נמוך, זכאים היו התובעים לסרב לקבל את החזקה בדירות, חרף עובדת היות התיקון זניח, ובמיוחד כשהנתבעת פעלה תוך התעקשות בלתי סבירה בעליל, הגובלת בזלזול, בסרבה לבצע את התיקונים, הדורשים הרמת מרצפות, מיד כשהתבקשה לעשות זאת, למרות שידעה על קיומו של התיקון בהסכם.
 
התובעים עמדו על דרישתם על פי ההסכם כל העת, ולא נקטו כל פעולה שיש בה משום היעדר תום לב או תחבולה או הכשלה. נהפוך הוא, התובעים דרשו כל העת להשלים את העבודות הכרוכות בהרמת מרצפות כדי שיוכלו לקבל את החזקה בדירות.
 
בנסיבות אלו, אין לנתבעת (החברה הקבלנית א.כ.) להלין אלא על עצמה בלבד, כשגררה רגליה במשך 6 חודשים ובאופן תמוה נמנעה מלתקן ללא דיחוי ולו את התיקון הכרוך בהרמת מרצפות, למרות שמדובר בתיקון של מה בכך, תוך התעקשות תמוהה כי על התובעים לקבל את הדירות חרף הקבוע בהסכם.
 
קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן