בתים משותפים – סכסוך על חנייה

סכסוכי שכנים על חנייה בבתים משותפים

על פי חוק המקרקעין, הסמכות לדון בסכסוכים בין שכנים בבית משותף נתונה למפקח על המקרקעין, שהנו גם האחראי על הטאבו.

מה עושים כאשר השכנים מחנים את הרכבים שלהם באופן שמפריע לכם לעשות שימוש ברכוש הפרטי שלכם, נניח אם הם חוסמים פתיחה של דלת או עושים שימוש ברכוש המשותף לצרכיהם שלהם?

במקרה כזה ראשית נבחן האם השכנים עושים שימוש כדין בשטח (נניח חנייה בשטח שמיועד לחנייה מורשית) או שימוש שאינו כדין (נניח אחסון דברים פרטיים בשטח משותף).

אם השימוש אינו חורג מהשימוש שהותר בשטח, אז לא יאסרו על מי שחונים לעשות שימוש בשטח החנייה מתוך הנחה שמי שרכש את הדירה ידע שהשטח הצמוד הנו שטח חנייה והיה צריך לדעת שהשימוש בשטח כחנייה עשוי להפריע לפתיחת הדלת.

במקרה שנידון בפני המפקח על המקרקעין הקימו בעלי הדירה מחסום חשמלי כדי למנוע מבעלי הרכבים לחנות ולחסום את הדלת.

הוחלט כי חייבים להסיר את המחסום ככל שהוא חוסם גישה לחניות של אחרים או לחניות משותפות, וכי יש רשות להקים מחסום חשמלי רק לגבי חנייה פרטית שלכם.

פסק הדין: (נתניה) 199-18 יצחק שמש נ' או אמ שירותים כלכליים בע"מ (המפקח על המקרקעין; אסתי שחל)

קטגוריות

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?