בתים משותפים – סכסוך על חנייה

סכסוך שכנים בבית משותף

סכסוכי שכנים על חנייה בבתים משותפים

על פי חוק המקרקעין, הסמכות לדון בסכסוכים בין שכנים בבית משותף נתונה למפקח על המקרקעין, שהנו גם האחראי על הטאבו.

מה עושים כאשר השכנים מחנים את הרכבים שלהם באופן שמפריע לכם לעשות שימוש ברכוש הפרטי שלכם, נניח אם הם חוסמים פתיחה של דלת או עושים שימוש ברכוש המשותף לצרכיהם שלהם?

במקרה כזה ראשית נבחן האם השכנים עושים שימוש כדין בשטח (נניח חנייה בשטח שמיועד לחנייה מורשית) או שימוש שאינו כדין (נניח אחסון דברים פרטיים בשטח משותף).

אם השימוש אינו חורג מהשימוש שהותר בשטח, אז לא יאסרו על מי שחונים לעשות שימוש בשטח החנייה מתוך הנחה שמי שרכש את הדירה ידע שהשטח הצמוד הנו שטח חנייה והיה צריך לדעת שהשימוש בשטח כחנייה עשוי להפריע לפתיחת הדלת.

במקרה שנידון בפני המפקח על המקרקעין הקימו בעלי הדירה מחסום חשמלי כדי למנוע מבעלי הרכבים לחנות ולחסום את הדלת.

הוחלט כי חייבים להסיר את המחסום ככל שהוא חוסם גישה לחניות של אחרים או לחניות משותפות, וכי יש רשות להקים מחסום חשמלי רק לגבי חנייה פרטית שלכם.

פסק הדין: (נתניה) 199-18 יצחק שמש נ' או אמ שירותים כלכליים בע"מ (המפקח על המקרקעין; אסתי שחל)

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן