תביעה לפינוי שוכר/מושכר

תביעה לפינוי מושכר/שוכר

החוק מאפשר להגיש תביעה בסדר דין מהיר לפינוי מושכר במסגרתה ניתן לבקש לפנות שוכר שהפר את הסכם השכירות הפרה יסודית, בדרך כלל בגין אי תשלום שכר דירה (אם כי ניתן גם בשל סיבות נוספות כגון הרס בדירה ועוד).

לאחרונה נידונה תביעה לפינוי שוכרת שעשתה בדירה המושכרת שינויים וכן לא שילמה את כל שכר הדירה.

בית המשפט בחן את הסכם השכירות וראה כי בהסכם נרשם כי מותר לשוכרת "לבצע במושכר את עבודות ההתאמה לפי שיקול דעתה" על חשבונה, ובנוסף הכפיף את ההיתר "לקבלת אישור המשכירה מראש ובכתב", הגם שזו התחייבה "שלא לסרב אלא מנימוקים סבירים בלבד".

בעלת הבית (המשכירה) אמנם לא אישרה לשוכרת לפתוח את החלון "מראש ובכתב", כפי הנדרש בהסכם, אך בהינתן ההסכמה שהושגה בין הצדדים, ובהינתן המצג שהשתקף מהתנהגות המשכירה בדבר "עסקים כרגיל", המשכירה מנועה, מלהתכחש לכך שנתנה הסכמה לפתוח את החלון, אף שניתנה רק בעל פה, רק לאור התפתחויות מאוחרות יותר.

כלומר – גם אם עיגנתם בחוזה באופן מדויק את התנאים לביצוע פעולות, אם לא עמדתם על קוצו של יוד בעת התרחשות אותן פעולות, יתכן שלא תוכלו להיתלות במה שכתוב בחוזה.

לאור כל האמור לעיל, בית המשפט דחה את התביעה לפינוי השוכרת.

פסק הדין: ע"א (תל אביב-יפו) 35398-02-20 ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ נ' דן ל.נ.א. השקעות בע"מ

קטגוריות

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?