מונחים משפטיים – בעלות משותפת במקרקעין

בעלות משותפת במקרקעין

בעלות משותפת על מקרקעין

מהי בעלות משותפת על מקרקעין?

מקרקעין משותפים משמעותם היא, שלמקרקעין מספר בעלים, ובעלותו של כל אחד מהם מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין, ואין לשום שותף חלק מסוים בהם, כאמור בסעיף 27 לחוק המקרקעין.

בהתאם לכך, החוק אוסר על בעלים במשותף 'לתפוס חזקה' במקרקעין משותפים או לעשות בהם שימוש באופן המונע מהשותפים האחרים לעשות זאת, ללא הסכמת השותפים האחרים.

מנגד, כל עוד הבעלים המשותפים נוהגים בהסכמה, ניתן לנצל את המקרקעין לתועלתם המשותפת. הדין הקנייני, להבדיל מן התכנוני, החל לגבי קרקע במושע (קרקע שבה אין חלוקה לפי חלקים ספציפים לכל בעלים), הוא שלא יכול אחד השותפים 'לקבוע עובדות בשטח' ולעשות דין לעצמו, דרך בניית מבנה שייחד לעצמו בלבד חלק מסוים שבמקרקעין, שהרי בעלותם של כל השותפים משתרעת על כל חלק במקרקעין, כפי שיעור חלקם היחסי.

כלומר, אם אתם שותפים בקרקע עם עוד בעלים, לא תוכלו לעשות שינויים בקרקע (כמו לבנות בית) בלי קבלת הסכמת יתר השותפים.

בתי המשפט אוכפים את החוק במקרה זה בצורה חריפה, ובנייה על הקרקע או ניכוס של חלק מהקרקע לטובת אדם אחד בלי הסכמת יתר השותפים תסתיים בצו הריסה, סילוק של כל מה שבנוי, השבת הקרקע למצבה הקודם ותשלום דמי שימוש לשאר השותפים בסכומים לא מבוטלים.

לדוג' ראו פס"ד בת"א (נצרת) 25838-10-18 סמיר ח'אלד בראזי נ' בל שאבסו.

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן