תשלום מזונות לפי כושר השתכרות

תשלום מזונות לפי כושר השתכרות

על פי ההלכה שנקבעה בפסיקות של בתי המשפט, בעת פסיקת מזונות יש לוודא כי יישאר בידי האב סכום סביר למחייתו. כך זה בסכום המזונות הקבועים, אך גם בסכום המזונות הזמניים.

לאחרונה נפסק כי העקרון הזה צריך לחול גם על מזונות זמניים שנפסקים, ולא רק בפסיקת המזונות הקבועים.

יש להבין, כי בית המשפט בודק לא רק את גובה ההשתכרות של האב אלא את כושר ההשתכרות של האב כך שאדם שבוחר לעבוד בחצי משרה או לעבוד בעבודה שאיננה תואמת את כישוריו בכוונה כדי להראות כושר השתכרות נמוך בעת פסיקת המזונות, לא בהכרח יקבל פסיקת מזונות נמוכה.

יחד עם זאת, ככל שהוכח כושר ההשתכרות של אדם, על בית המשפט לוודא בעת פסיקת המזונות לאב, כי יישאר בידו סכום סביר למחייתו.

פסק דין בנושא: ר' רמ"ש (חיפה) 58657-06-21 פלוני נ' אלמוני

 

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן