צוואות

ידועים בציבור - לצוואה דאגתם?

חשיבותה של צוואה במקרים של ידועים בציבור

מאוד נפוץ למצוא זוג שמתחיל חיים משותפים יחד ללא נישואים כ"מערכה שנייה" בחייהם, לאחר פרידה מבן הזוג הקודם, לעיתים בגירושין ולעיתים חס וחלילה עקב טרגדיה.

כאשר זוג כזה מגיע למערכת היחסים החדשה, בדרך כלל יש ילדים מהסיבוב הקודם, רכוש וכו'. במצב זה, השאלה היא אם החיים המשותפים כ"ידועים בציבור" נותנים לבני הזוג גם זכויות ירושה לרכוש של בן הזוג – ובלשון משפטית – "חזקת השיתוף".

הדרך הטובה ביותר לבדוק זאת הנה לפי צוואות הצדדים. גם בנושא הזה לעיתים הצוואות נערכו עוד טרם פרידת בני הזוג מהסיבוב הראשון, ועל כן בן הזוג הנוכחי כלל אינו מוזכר בצוואה.

גם כאשר בני זוג מוכרים כמקיימים קשר של ׳ידועים בציבור׳, עדיין אין בכך כדי להוות ראייה לקיום שיתוף קנייני בנכסים או להחלת חזקת השיתוף, ויש לבחון זאת בנפרד. נטל ההוכחה לקיומה של חזקת השיתוף כבד יותר מאשר הנטל בין בני זוג נשואים.

בנוסף, גם אם יוכח שיתוף, הוא יחול על הנכסים המשותפים שנצברו בזמן החיים המשותפים ולא על נכסים מלפני החיים המשותפים.

מומלץ מאוד לעדכן את הצוואה בכל שינוי משמעותי שקורה בחיים. כמו כן מאוד מומלץ שהצוואה תיערך כדין, בפני עדים, כדי שיהיה קשה לערער על אמינותה.

 

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן