כיצד להגיע להחלטות בבית משותף

ועד בית החלטה בבית משותף

איזה רוב צריך להחלטות על הוצאות מיוחדות לתחזוקת הבית המשותף, כגון: שיפוץ הקירות החיצוניים?
במקרה שנידון בפני המפקח על המקרקעין נקבע כי בעניין החלטה על ביצוע עבודות שיפוץ בבית רשאי להחליט רוב רגיל מקרב בעלי הדירות, שכן מדובר ב"תחזוקה תקינה" במובן חוק המקרקעין.
לעומת זאת, מקרה שבו לדוגמא מתנתקים אריחי פסיפס מהקירות החיצוניים של הבית, גם אם הדבר מתרחש רק בחלק מקומות הבית, הנו מקרה שמהווה סכנה הן לבעלי הדירות והן לצדדי ג' ויכול אף להוות מקור לנזקי רטיבות בדירות, משכך, מדובר בליקוי שחוסה תחת גדרי סעיף 3(א) לתקנון המצוי שקובע כדלקמן: "(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".
כמו כן, בחלוף שנים מיום הקמת הבית רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על הסרת אריחי הפסיפס של הבית ולבצע תחת זאת ציפוי מסוג אחר (דוגמת שליכט) וזאת אף אם לא נשקפה מנפילת אריחי הפסיפס סכנה כלשהי.
בעלי הדירות רשאים לכלול במסגרת עבודות שנועדו ל"שמירת מצבו של ה"רכוש המשותף" לא רק עבודות שנועדו להסרת מסוכנות הבית אלא גם עבודות שנועדו לשמור על תחזוקתו התקינה של הבית ואף על "חידוש" מראהו.
לא מדובר בשיפוץ שהוא בבחינת "שדרוג" או "מותרות" הדורש את הסכמת כלל בעלי הדירות, אלא מדובר בשיפוץ שנועד לביצוע תחזוקה תקינה של הבית ועל כן די בהחלטת רוב בעלי דירות הבית. בעניין זה אין רלבנטיות לעלות העבודות הרלבנטיות אלא לתכליתן.
לפיכך, מקום בו רוב בעלי הדירות שילמו את חלקם בעלות השיפוץ יש לראות בכך כהסכמה מצדם למתווה לגביו שילמו.
(רחובות) 545-18 כהן-לוי סיגלית סיגל נ' נציגות הבית המשותף – רח' אריה בן אליעזר 32 ראשל"צ (המפקח על המקרקעין);
למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי

 

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן