שרותים לאזרח

מידע ומחשבונים בנושאי הליכים ומידע משפטי

אתר הממונה על הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי – פתיחת הליכים לחדלות פירעון כנסו לאתר

אתר בנק ישראל לבירור על לקוחות וחשבונות מוגבלים – כנסו לאתר

היחידה הממשלתית לחופש המידע לאיתור מידע משפטי – כנסו לאתר

אתר הרשם לעניני ירושה לבירורים בנושאי צוואות –  כנסו לאתר

רשם החברות – שרות לקבלת מידע על חברות ושותפויות – כנסו לאתר

האתר לבירור האם מכונית גנובה לפני הרכישה – כנסו לאתר

אתר משרד המשפטים לצפייה והפקת נסח טאבו מקוון – כנסו לאתר

רשות המיסים מחשבון לבירור גובה תשלום מס רכישה על המקרקעין – כנסו לאתר

שתפו מידע:

האם יש לך דירת יוקרה?

על פי החוק דירת יוקרה מוגדרת כדירה בשווי של מעל 4,603,000 ₪ (נקרא לסכום הזה "תקרת הפטור"). בעקבות עליות המחירים המטאוריות של השנתיים האחרונות, הרבה

תשלום מזונות לפי כושר השתכרות

לאחרונה נפסק כי העקרון הזה צריך לחול גם על מזונות זמניים שנפסקים, ולא רק בפסיקת המזונות הקבועים. יש להבין, כי בית המשפט בודק לא רק

תביעה לפינוי שוכר/מושכר

תביעה לפינוי מושכר/שוכר החוק מאפשר להגיש תביעה בסדר דין מהיר לפינוי מושכר במסגרתה ניתן לבקש לפנות שוכר שהפר את הסכם השכירות הפרה יסודית, בדרך כלל

רוצים להתייעץ?