שרותים לאזרח

מידע ומחשבונים בנושאי הליכים ומידע משפטי

אתר הממונה על הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי – פתיחת הליכים לחדלות פירעון כנסו לאתר

אתר בנק ישראל לבירור על לקוחות וחשבונות מוגבלים – כנסו לאתר

היחידה הממשלתית לחופש המידע לאיתור מידע משפטי – כנסו לאתר

אתר הרשם לעניני ירושה לבירורים בנושאי צוואות –  כנסו לאתר

רשם החברות – שרות לקבלת מידע על חברות ושותפויות – כנסו לאתר

האתר לבירור האם מכונית גנובה לפני הרכישה – כנסו לאתר

אתר משרד המשפטים לצפייה והפקת נסח טאבו מקוון – כנסו לאתר

רשות המיסים מחשבון לבירור גובה תשלום מס רכישה על המקרקעין – כנסו לאתר

שתפו מידע:

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?