תביעות כספיות – רוצים פשרה?

הצעות פשרה:
כאשר אתם שולחים לצד השני הצעת פשרה, קחו בחשבון שהמדובר בהצעה המחייבת אתכם במידה והצד השני יסכים לה.
במקרה שנדון בבית המשפט, אחד הצדדים שלח לצד השני הצעת פשרה. הסכום שהוא הציע לפשרה היה סכום שחושב על ידי שמאי שלו. בנוסף, הוא שלח את ההצעה לפשרה בצורה של הסכם גמור, עם מקום לחתימת הצד השני. בית המשפט קבע כי במקרה כזה הצעה כזאת נחשבת כהצעה שאתה מתכוון לעמוד מאחוריה, ולכן היא הופכת לחוזה מחייב בין הצדדים, באותו מקרה – חוזה לתשלום פיצויים לקרקע.
פסק הדין : ת"א (מחוזי נצרת) 29872-12-17 תל עדשים – אגודה שיתופית חקלאית נ' מדינת ישראל – רשות

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן