ביטול הפטר מפשיטת רגל

ביטול הליך פשיטת רגל

חדלות פירעון – פשיטת רגל
הידעתם – גם אחרי קבלת הפטר בסוף הליך פשיטת רגל ניתן לבטל את הצו
בהליך פשיטת רגל בפרט על החייב לנהוג בתום לב, לגלות את מלוא הכנסותיו ונכסיו ולחשוף מידע הנדרש להערכת היקף נכסיו וכושר השתכרותו.
"הליך חדלות פירעון ככלל והליך פשיטת רגל בפרט הוא הליך של "חסד המחוקק", אשר אין מקום להעניקו לחייב אשר נהג שלא בתום תום. על החייב לגלות את מלוא הכנסותיו ונכסיו, לחשוף מידע הנדרש להערכת היקף נכסיו וכושר השתכרותו. חייב המפר חובות אלו פועל בחוסר תום לב, מנצל את ההליך לרעה ומשכך לא יוכל לקבל הפטר. ל"שימוש חסר תום לב" תיחשב, ככלל: התנהלות בלתי-חוקית, בלתי-מוסרית, לא-ישרה, או לא-הגונה, אשר איננה עולה בקנה אחד עם נורמות ההתנהגות המקובלות בחברה ועם התכלית שזכות הגישה לערכאות נועדה להגשים, או נוגדת את "תקנת הציבור"."
ר' פש"ר (תל אביב-יפו) 66087-11-15 עו"ד רונן בצלאל (נאמן) נ' אריאל ברג.
בפסק הדין המצוטט, הוצג שינוי ביכולת השתכרותו של החייב אל מול יכולת ההשתכרות כפי שהוצגה טרם מתן צו ההפטר. יכולת זאת הייתה קיימת אף קודם למתן צו ההפטר אך זו לא מומשה במלואה על ידי החייב. בכוונת מכוון החייב לא משלם חובות ולא נראה כי בכוונתו לעשות כן. בכך מפר החייב ברגל גסה את זכויות נושיו בהליך ואת חובותיו שלו ונוהג בחוסר תום לב. לפיכך, יש לבטל את צו ההפטר, להגדיל את תכנית הפירעון ואת צו התשלומים החודשי.
למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי.
Insolvency – Bankruptcy
Did you know – even after getting "hefter" at the end of bankruptcy proceedings the order can be revoked
In bankruptcy proceedings in particular, the debtor must act in good faith, disclose his full income and assets and disclose information required to assess the scope of his assets and earning capacity.
An insolvency proceeding in general and a bankruptcy proceeding in particular is a procedure of "kindness of the legislature", which should not be granted to a debtor who has acted not at the end of the term. In bad faith, he abuses the procedure and therefore will not be able to get a dismissal. The customary conduct in society and with the purpose that the right of access to the courts is intended to fulfill, or is contrary to "public policy."
R. Pashar (Tel Aviv-Yafo) 66087-11-15 Adv. Ronen Bezalel (Ne’eman) v. Ariel Berg.
In the cited judgment, a change in the debtor's earning capacity was presented as opposed to the earning capacity as presented before the dismissal order was issued. This ability existed even before the issuance of the dismissal order but it was not fully realized by the debtor. Intentionally the debtor does not pay debts and it does not appear that he intends to do so. In doing so, the debtor grossly violates the rights of his creditors in the proceedings and his own obligations and acts in bad faith. Therefore, the dismissal order should be revoked, the repayment plan and the monthly payment order increased.
For more information you can contact my office.

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן