ליטגציה אזרחית ומסחרית

המשרד מתמחה במתן ייצוג הכולל בשלב הראשון את גיבוש אסטרטגיה המתאימה לניהול התיק תוך שיתופו המלא של הלקוח והתחשבות בצרכיו ובמטרותיו, וכלה בייצוג בפני הערכאות השונות ובכלל זה בבתי המשפט, בבתי הדין, במוסד לבוררות, במסגרת הליכי גישור ובפני טריבונלים שונים. 

ליטיגציה מסחרית – על מנת לייעל את ההליכים המשפטיים ובכדי לחסוך הוצאות משפטיות ללקוחותינו אנו מעדיפים, בהתאם לנסיבותיו הפרטניות של כל תיק, לנהל משא ומתן מחוץ לכתלי בית המשפט כאשר בהתאם לאופי הסכסוך הניצב על הפרק אנו מוכנים לשקול ניהול הליכים אלטרנטיביים כדוגמת הליכי גישור או בוררות.

תחומי ההתמחות העיקריים של המשרד בתחום האזרחי – מסחרי:

  • תביעות כספיות מסחריות
  • תביעות חוזיות, תביעות השבה
  • תובענות ייצוגיות
  • תובענות למתן חשבונות
  • סעדים זמניים: צווים זמניים, צווי מניעה, עיקולים, כינוס נכסים, צווי עיכוב יציאה מן הארץ, סעדים הצהרתיים
  • הרמת מסך התאגדות בעת ניצול לרעה של אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה ובהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 6 לחוק החברות
  • נקיטת הליכים משפטיים כנגד נושאי משרה בחברה בגין הפרת חובת אמון וחובת הזהירות,
  • נקיטת הליכים בגין עבירות של נושאי משרה בעת ובסמוך לפירוק חברה
  • הסרת קיפוח מיעוט ומתן סעדים בהתאם לסעיף 191 לחוק החברות בעת ניהול עניין מענייניה של חברה בדרך שיש בה משום קיפוח של בעלי המניות שלה, כולם או חלקם, או שיש חשש מהותי שיתנהל בדרך זו
  • מתן סעדים הנוגעים לחובות בעלי מניות לנהוג בתום לב בהפעלת זכויותיהם ובמילוי חובותיהם כלפי החברה, וכלפי בעלי המניות האחרים בתום לב ובדרך מקובלת, תוך הימנעות מניצול לרעה של כוחם בחברה
קטגוריות

תביעות כספיות

משרדנו מייצג חברות, עסקים ולקוחות פרטיים בתביעות כספיות בכל הערכאות. כשאחד מהצדדים ו/או הפר הסכם והצדדים לא מצליחים להגיע לפשרה

לקרוא עוד »

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?