תמ"א 38 – מה עושים עם דייר סרבן

דייר סרבן - תמ"א 38

דייר סרבן בפרוייקט פינוי בינוי

פרוייקט של פינוי בינוי מביא יתרונות לשני הצדדים בו – הדיירים שמקבלים בניין חדש ומודרני ודירה חדשה וגדולה יותר מקודמתה, שכמובן הנה גם בעלת ערך גדול יותר משמעותית, ואילו היזם מקבל את הזכות לבנות דירות נוספות ולמכור אותן ברווח.
על פי החוק, כדי לקיים פרוייקט מסוג זה יש לקבל את הסכמת בעלי הקרקע. לעיתים, אחדים מבעלי הקרקע מסרבים לחתום על ההסכם – כאשר פעמים מסויימות המדובר בהתנגדות מוצדקת מצד בעל הזכויות ופעמים רבות המדובר בהתנגדות סרק, על רקע רצונו של בעל הזכויות לקבל תמורה גדולה יותר, או על רקע התנגדות לעצם השינוי.
מתנגד כזה מוכרז כ"סרבן", ובשלב אישור התוכניות נידונה ההתנגדות, וניתנת החלטה אם היא נדחית או לא.
לעיתים, אותם סרבנים ממשיכים בהליכי התנגדות בבתי המשפט, ולא מותירים ברירה לשאר בעלי הזכויות אלא לתבוע אותם בבית המשפט.
לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד סרבן כזה, שהחזיק 1/7 מהזכויות בדירה במתחם בן 106 דירות.
בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה וקבע כי לא ניתן לקבל מצב דברים בו בעל זכויות בשביעית דירה מונע את יציאתו אל הפועל של פרויקט בעל השלכות משמעותיות על חייהם של כל יתר בעלי הזכויות במתחם. כמו כן, ציין בית המשפט כי טענות הסרק שהעלה הסרבן במסגרת הליכי התכנון מוצו בערכאות ובמוסדות הרלוונטיים וכי: "הגיעה העת לשים קץ לניסיונותיו החוזרים ונשנים של הנתבע לחזור על אותן התנגדויות ולחזור ולהטריד שוב ושוב את הערכאות השונות".
נקבע כי יש להעדיף את אינטרס בעלי הזכויות בבניינים הקיימים על פני סירובו העיקש של הסרבן, וזאת במיוחד בשל העובדה כי הסרבן מחזיק ב-1/7 מזכויות בדירה וכלל לא מתגורר בה.
בית המשפט המחוזי הסמיך עו"ד מטעם בעלי הזכויות לחתום בשמו ובמקומו של הסרבן על הסכם ה"פינוי-בינוי", או על כל מסמך אחר שיידרש לצורך קיום ההסכם. בשולי הדברים והורה על חיובו של הסרבן בהוצאת משפט וזאת בסך של 25,000 ₪.
ראו תא (ת"א) 52856-10-19 אהובה כהן ואח' נ' משה גיבלי

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן