האם חייב קבלן להקצות חניה בפרוייקט תמ"א 38

הקצאת חנייה בפרוייקט תמ"א 38

חנייה בתמ"א 38
אז היזם הבטיח שישתדל לתת חניות בהסכם שחתמתם מולו לתמ"א 38, ולא סיפק חנייה בסופו של דבר לחלק מהדירות. האם הוא חייב לספק את החניות?
בפסק דין פסק המפקח על רישום מקרקעין כי מאחר וקיימת היתכנות על פי ההיתר להצמדת חנייה לדירה, מחויב היזם לספק חנייה לדירה.
ר' (חיפה) 617-19 מנו מרים נ' ש. דורפברגר בע"מ
לשאלות ומידע נוסף בעניין תמ"א 38 ניתן לפנות למשרדי בטלפון 072-3387638
שר.

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן