יפוי כח מתמשך

מסמך ייפוי כוח מתמשך מהווה בסיס לעתיד טוב יותר עבור האדם המבקש שיהיה לו צד שלישי – מיופה כוח – שהוא סומך עליו שיעזור לו ברגע שיידרש,  כשהוא לא יוכל כבר להחליט בעצמו  כבר לא מסוגל להחליט בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

האפשרות לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך עוגנה במסגרת תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

 

 

 

קטגוריות

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?