ליקויי בניה בבניין חדש – מה עושים?

בדיקה של העיתון כלכליסט העלתה ש 91% מהתביעות בגין ליקויי בנייה מתקבלות, בסכומי פיצוי גבוהים במיוחד.
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3835251,00.html
התביעות הנפוצות ביותר הן בגלל רטיבות בקירות כתוצאה מאיטום לקוי.
תביעות נוספות נסובות סביב שברים, אי תקינות של רכיבים בדירה כגון חלונות או דלתות, וכן הלאה. פעמים רבות, התביעות הללו מוגשות יחד עם תביעה בגין איחור במסירת הדירה על ידי הקבלן.
חוק המכר (דירות) קובע את גבולות אחריותו של קבלן שמכר דירה חדשה בכל הקשור לחובתו לתקן ליקויי בנייה שהתגלו בה לאחר מסירתה לרוכש. החוק נועד להגן על רוכשי דירות מפני בנייה רשלנית, החורגת מתקנות הבנייה והבטיחות או מתוכנית הבנייה של הבית. החוק מגדיר את תקופות האחריות של הקבלן – תקופה שנקראת "תקופת הבדק" ותקופה שנקראת תקופת האחריות.
תקופת הבדק לדירות שנרכשו מיום 06.04.2011 ואילך:
תקופות הבדק על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת מיום 06.04.2011 ואילך, ובתנאי שבניית הדירה לא הסתיימה לפני מועד זה, הן:
ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים.
ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים.
כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – 3 שנים.
ליקוי בפיתוח חצר (כולל שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת), וכן שקיעות, בין היתר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – 3 שנים.
כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – 3 שנים.
כשל, לרבות נזילות, במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – 4 שנים.
כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – 4 שנים.
סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – 5 שנים.
התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – 7 שנים.
כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
תקופת הבדק לדירות שנרכשו לפני יום 06.04.2011 או שבנייתן הסתיימה לפני יום זה:
תקופות הבדק לדירות שנרכשו לפני יום 06.04.2011 או שבנייתן הסתיימה לפני יום זה, אף אם נמכרו לאחר מכן, הן:
צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים.
חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – 3 שנים.
מכונות, מנועים ודודים – 3 שנים.
קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – 3 שנים.
שקיעת מרצפות בקומת קרקע – 3 שנים.
שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – 3 שנים.
סדקים עוברים בקירות ובתקרות – 5 שנים.
קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – 7 שנים.
כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

בתקופת הבדק, חובה על הקבלן לתקן כל ליקוי, אלא אם הוכיח שהליקוי נגרם באשמת הרוכש.
תקופת האחריות, בת שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק. בתקופת האחריות, חובת ההוכחה על היווצרות הליקוי היא על רוכש הדירה ויש לוודא כי הליקוי אינו תוצאה של שימוש לא נכון, הזנחה או תחזוקה לקויה.
אם מתגלים ליקויים בדירה או ברכוש המשותף, כדאי מאוד למהר ולשלוח מכתב לקבלן, ולשמור תיעוד של המשלוח והקבלה אצל הקבלן וכן העתק מהמכתב עצמו, כדי שיהיה תיעוד על תלונה מוקדם ככל האפשר.

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן