יפויי כח מתמשך – לקחת אחריות על החיים שלך.

יפוי כח מתמשך

מהו יפויי כח מתמשך ומדוע חשוב לעשות יפוי כח מתמשך
במסגרת יפוי כח מתמשך, יש לך את הכח לקבוע מה יעשה ומה לא יעשה לך במצב בו יקבע על ידי רופא כי אינך כשיר להחליט החלטות בעצמך.
דוגמא למצב שעלולים להגיע אליו נדונה לאחרונה. ביהמ"ש אישר בידוד של מטופלת משך חודש ימים במהלך אשפוזה הפסיכיאטרי וזאת ביחידה פרטית (המדמה דירה וחצר) מופרדת מהמחלקה, וזאת כמתווה טיפולי, במטרה למנוע התקפי אלימות חוזרים ונשנים של המטופלת ולהמשיך בשיקומה. לעמדת ביהמ"ש, משמונה לחולה נפש אפוט' מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוט', הרי שההסדרים שבחוק זה חלים עליו לצד ההסדרים שבחוק לטיפול בחולי נפש. בנסיבות, הבקשה נבחנה בהקשר של סעיף 68 לחוק הכשרות ולא בהקשר של סעיף 34 לחוק לטיפול בחולי נפש.
בשפה פשוטה – המשפחה נאלצה לפנות לבית המשפט ולמנות אפוטרופוס והוא נאלץ להילחם כדי שיקבלו את עמדתו לגבי תנאי האשפוז הפסיכיאטרי של החולה.
אם היה למטופלת יפוי כח מתמשך – לא היה צורך בכל המאבקים בבית המשפט.
פסק הדין: (באר שבע) 58767-01-21 ב"כ היועץ המשפטי לממשלה נ' א'
לפרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדי בטלפון 072-3387638

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן