איסור העדפת נושים בפשיטת רגל

במסגרת הליך פשיטת הרגל קיים עקרון של איסור העדפת נושים.
מהי העדפת נושים – תשלום בזמן היותך בהליך פשיטת רגל לאחד מהנושים שלך מבלי להתחשב בחלוקת הכספים על פי חוק.
העדפת נושים כזאת עשויה לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל. לבית המשפט גם הזכות להורות על ביטול פעולת העדפת הנושה ולהורות על השבת הכספים לקופת הכינוס.
אבל חשוב לדעת שלא הכל שחור ולבן. יתכנו מקרים בהם גם העדפת נושים חריפה לא תוביל לביטול ההליך, מאחר ובית המשפט יבחר להעדיף את המשך ההליך כדי למצות עבור שאר הנושים את מקסימום החזר החובות על פני ביטול ההליך לגמרי.
דוגמא לכך ניתן למצוא בפס"ד חדל"ת (ירושלים) 27562-01-21 אלעאהד אלאסאסיה אלנמודג'יה בע"מ נ' הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי – שם נקבע כי הבקשה לביטול הליך חדלות הפירעון ולביטול מינוי הנאמן הזמני, דינה להידחות. נמצא כי החברה אכן מצויה בחדלות פירעון, וכי נקטה בדרך פסולה ובחוסר תום לב בניגוד לדין, תוך העדפת נושים פסולה ופגיעה בעיקרון השוויון בין הנושים. אכן, אין מניעה כי החברה תציע הסדר לתשלום חובותיה, אולם דרך המלך לעשות כן היא באמצעות הנאמן, בפיקוח הממונה ובפיקוח ביהמ"ש.

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן