פרגולה בדירת גן – פגיעה ברכוש משותף?

פרגולה בדירת גן - פגיעה ברכוש משותף?

האם בניית פרגולה בדירת גן מהווה פגיעה ברכוש המשותף?
ובכן, לא תמיד. השאלה היא מה הנסיבות, מה גודל הפרגולה ומיקומה.
בפסק דין מוכתר נגד שולמן קבע המפקח על המקרקעין כי מכוחה של הוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, חל איסור על בעלים של דירה בבית משותף לבצע שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אלא אם קיבל על כך הסכמת האסיפה הכללית או הסכמת בעל הדירה האחרת לפי העניין.
בענייננו, אין חולק כי התקנת הפרגולה בחצר ביתו של הנתבע מהווה שינוי במובנו על פי סעיף 2 לתקנון המצוי. בנסיבות הוכח באופן חד משמעי שהפרגולה כפי שהיא בנויה היום אכן פוגעת בדירתם.
יש ממש בטענות התובעים כי אין מדובר בפגיעה של מה בכך. זכות הבעלות ביחידות הדיור בבית משותף אין היא כזכות הבעלות הקלאסית. זכות זו מוגבלת בזכויות הבעלים בדירות האחרות וברכוש המשותף.
הפרגולה במתכונתה הנוכחית, בגודלה העצום ובמיקומה כך שהיא מהווה המשך ישיר של חלונות דירת התובעים, פוגעת בדירת התובעים ואינה יכולה להיוותר על כנה.
(רחובות) 95-19 מוכתר טל נ' אדי שולמן המפקח על המקרקעין; ציפי קוינט שילוני

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן